The Daily News
Eritrea international News Portal

EU-missie bemiddelt in conflict Eritrea-EthiopiŽ

DEN HAAG (ANP) - De Europese Unie doet de komende dagen een poging de rivaliserende leiders van EthiopiŽ en Eritrea tot inkeer te brengen. Een nieuwe oorlog dreigt nu Ethiopie weigert een belangrijke grenscorrectie te erkennen.

De Europese troika die van 4 tot 6 april de Hoorn van Afrika aandoet, bestaat uit de huidige Ierse EU-voorzitter, minister van Buitenlandse Zaken Cowen, de gezant van de Europese commissie en minister Van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking. Nederland neemt in juli het voorzitterschap van Ierland over.

De Nederlandse betrokkenheid bij het wel en wee van de twee staten werd vier jaar geleden zichtbaar gemaakt, toen Nederland de leiding nam van de VN- operatie Unmee in het grensgebied tussen beide landen. Vervolgens was Nederland nog lange tijd voorzitter van een groep van landen die het goed voorhad met de regio, de zogeheten Friends of Unmee.

Na twee jaar van bloedige grensoorlogen werd in 2000 een staakt het vuren afgesproken en werd een begin gemaakt met vertrouwenwekkende maatregelen. Het moeizaam bevochten compromis ligt nu echter weer aan diggelen, omdat de Ethiopische premier Meles Zenawi weigert het dorpje Badme af te staan aan Eritrea. Badme was de plaats waar in 1998 de grensoorlog tussen beide landen uitbrak.

De Eritrese president Issayas Aferworki is wel bereid het 'vonnis' van de grenscommissie te accepteren, maar hij heeft verder weinig gedaan om de sympathie van de Europese Unie te winnen. Van Ardenne wil tijdens haar bezoek een poging doen de persoonlijke rivaliteit tussen de beide leiders in te dammen, maar op haar ministerie wordt er ernstig rekening mee gehouden dat de problemen nog jaren kunnen duren.

SP!TS Actueel, zaterdag 03 april 2004, 14:27.

 
  
Home

Our Mission
Archives
Election laws
P-Party Laws
EriConst
History
Useful Links
Contact us

Subscribe
Post articles